Quy định/Hướng dẫn

Đăng ký làm chuyên gia tư vấn

ĐĂNG KÝ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

- Mời bạn đăng nhập vào đường dẫn www.atte.vn => “Đăng ký” => “Đăng ký chuyên gia tư vấn như hình bên dưới:

- Sau khi chọn xong phần “Đăng ký chuyên gia” thì màn hình của bạn sẽ thể hiện như hình bên dưới.

- Màn hình đăng ký chuyên gia đã hiện lên ta bắt đầu điền đầy đủ thông tin vào, như hình 1, trong hình đăng ký chuyên gia có các con số từ số 1,2,3,4, ta điền từng con số. VD:  Người đăng là chị Nguyễn Thị Út, thì chị Út sẽ điền như sau:

Hình 1

+ Số 1 là tên đăng nhập hay còn gọi là đăng ký tên đăng nhập, chi Út đặt là: “nguyenthiut” =. Bạn có thể đặt tên tùy thích.

+ Số 2 là mặt khẩu sử dụng trên trang www.atte.vn, chị Út đạt mặt khẩu của mình là: “utxanh”

+ Số 3 là nhập lại mặt khẩu trách sai lần nhập, chị Út nhập lại mặt khẩu của mình “utxanh”

+ Số 4 là chọn file hình từ máy tính của chị Út, ở phần file hình thì ban quản trị yêu cẩu sử dụng file hình 4x6, nhấp vào phần “tải ảnh đại diện lên” => màn hình sẽ dẫn đến máy tính bạn như hình 2

+ Số 5 (hình 2) là sau khi đã chọn từ máy tính bạn thì chọn nút “Tải lên” thì ảnh bạn sẽ được up lên web của ban quản trị www.atte.vn như hình 2.

Hình 2

- Sau khi hoàn tất hình 2, chị Út bắt đầu điền đầy đủ các thông tin tiếp theo ở phần “Người Tham Gia” như hình 3.

+ Số 1: Nhập đầy đủ họ và tên vào

+ Số 2: Chọn giới tính

+ Số 3: Nhập địa chỉ email của bạn vào.

+ Số 4: Bạn nhập số điện thoại vào

+ Số 5: Nhập địa chỉ, nguyên quán của bạn vào, nhập địa chỉ theo giấy chứng minh của bạn

+ Số 6: Nhấp vào để chọn tỉnh mà bạn đang sinh sống (theo giấy chứng minh)

+ Số 7: Trình độ chuyên gia

+Số 8: Năm sinh (Chọn ngày/tháng/năm từ danh sách lịch)

+Số 9: Ngôn ngữ giao tiếp.

+Số 10: Chọn lĩnh vực chuyên gia có thể tư vấn kèm theo chuyên môn

+Số 11: Số kinh nghiệm mà chuyên gia đã công tác

+Số 12: là mô tả ngắn gọn quá trình phát triển hoặc quá trình tham gia nghiên cứu lĩnh vực phát triển (nếu có).

Hình 3

- Sau khi thông tin người tham gia đã hoàn tất thì ta tiếp tục điền thông tin cơ quan ta đang công tác và chức năng bộ phận của bạn như hình 4:

+Số 1: Điền đầy đủ tên cơ quan của bạn

+ Số 2: Nhập điện thoại cơ quan của bạn vào

+ Số 3: Điền đầy đủ thông tin địa chỉ cơ quan của bạn

+ Số 4: Chức danh của bạn và, bạn chuyên tư vấn  hay chuyên tiếp nhận hồ sơ thì bạn điền vào

+ Số 5: Bạn làm các việc ở Số 4 nhưng bạn thuộc bộ phận nào thì ghi cụ thể vào

+ Số 6: Check vào ô chấp nhận điều khoản tham gia

- Bạn có thể xem hình 4, chị Út đã điền đầy đủ thông tin vào form

Hình 4

- Sau khi hoàn tất hết yêu cầu từ các form hay hoàn tất các thao tác trên các hình, bạn tiếp tục chọn nút "Đăng ký" (số 7 hình 4)

HẾT

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi