Quy định/Hướng dẫn

Cách thức thanh toán qua sàn

 

QUY TRÌNH THANH TOÁN

 

   - Người mua và người bán tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn phương thức thanh toán cho phù hợp:

​     Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)

​                Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ đã được đăng.

​                Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng.

​                Bước 3: Người mua thanh toán và nhận hàng.

​      Cách 2: Thanh toán sau (giao hàng và thu tiền tận nơi)

​                Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng.

​                Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

​                Bước 3: Người bán xác nhận thông tin người mua.

​                Bước 4: Người bán chuyển hàng.

​                Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

​      Cách 3: Thanh toán qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

​                Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;

​                Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

​                Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;

​                Bước 4: Ngưởi mua thanh toán;

​                Bước 5: Người bán chuyển hàng;

​                Bước 6: Người mua nhận hàng.

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi