Quy định/Hướng dẫn

Quy định giao dịch đảm bảo

GIAO DỊCH ĐẢM BẢO

 

1. Sàn giao dịch công nghệ An Giang (ATTE) xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch giữa người mua và người bán như sau:

   - Kiểm soát giao dịch của người bán: Các giao dịch của người bán với người mua sẽ được ban quản trị sàn đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của người bán trên ATTE.

   - Kiểm soát thông qua phản hồi của người mua.

   - Những giao dịch khác đòi hỏi phải đảm bảo công nghệ, đúng hợp đồng chuyển giao, định giá, đánh giá công nghệ,… vui lòng liên hệ ban quản trị.

2. Lưu ý:  khi giao dịch được tiến hành, cần chuẩn bị kỹ càng các chứng từ sau:

   - Đơn đặt hàng có chữ ký và con dấu của cả bên mua và bên bán.

   - Hợp đồng mua bán có các điều khoản rõ ràng với chữ ký và con dấu của đại diện pháp lý 02 bên.

   - Biên bản giao hàng có chữ ký của 02 bên.

   - Biên bản nghiệm thu (trong trường hợp máy móc thiết bị có yêu cầu lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn sử dụng tại bên mua)

 

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi