GIỚI THIỆU SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ AN GIANG

SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ AN GIANG

 

       Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta, các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều phải sử dụng công nghệ tiên tiến để đạt hiệu quả cao, chất lượng tốt.

        Do đó, xây dựng Sàn giao dịch công nghệ An Giang (ATTE) là một trong những địa chỉ và phương thức quan trọng để hỗ trợ hình thành các mối quan hệ đối tác công nghệ; tạo sự liên kết hữu cơ giữa nghiên cứu, ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ; tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, nâng cao sức sản xuất và cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, ATTE cần phải có website chuyên nghiệp quản bá sản phẩm, hình ảnh, thông tin, tin tức, sự kiện đến khách hàng.

        Phòng Giao dịch công nghệ thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang được thành lập theo Quyết định số: 2700/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang.

       1. Vị trí, chức năng

        Tham mưu Giám đốc Trung tâm thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch công nghệ; hình thành, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

       2. Nhiệm vụ và quyền hạn

       - Trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, cung cấp công nghệ, thiết bị theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

       - Tư vấn, môi giới giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ; thực hiện giao dịch công nghệ theo hợp đồng đại diện, ủy thác, ủy quyền, đại lý, ký gửi theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

       - Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu, người có quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ và các bên liên quan trong việc xác định giá trị của kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ;

       - Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các bên tiến hành giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ bảo đảm tính hợp pháp, an toàn và hiệu quả;

       - Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước trong việc xác định giá trị kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

 

Chat với Chúng Tôi