ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN
Thông tin tài khoản
Tên đăng nhập: (*) Bắt buộc phải nhập. Viết liền không dấu, không chứa khoảng cách.
Ví dụ: "sokhoahoccongngheangiang"
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: (*) Có thể viết tiếng việt có dấu có chứa khoảng cách bình thường.
Ví dụ: "Sở Khoa Học Công Nghệ An Giang"
Lĩnh vực kinh doanh: (*) Hãy chọn lĩnh vực kinh doanh của quý công ty.
Ví dụ: "Cơ khí chế tạo máy" hay "Y tế - Dược phẩm".
Trụ sở chính: (*) Hãy điền cụ thể và chi tiết địa chỉ trụ sở chính của quý công ty.
Ví dụ: "Số 17 Lê Lai; P. Mỹ Bình; TP. Long Xuyên"
Tỉnh thành: (*)
Điện thoại cố định: (*) Điện thoại cố định: Là số điện thoại cố định của công ty, Phải điền cả phần số mã vùng và chỉ chấp nhận các mã vùng của các tỉnh thuộc Việt Nam.
Cho phép nhập các dấu chấm để phân cách tạo sự thẩm mỹ cho số điện thoại.
Ví dụ: "02963954304" hay "02963.954.304" đều hợp lệ.
Email liên hệ: (*) Email: Phải là email thật và là email của doanh nghiệp. Email này dùng để xác thực đăng ký trên sàn.
Địa chỉ email phải nhập đầy đủ. Ví dụ: "tuckcag@hcm.vnn.vn" là hợp lệ còn "tuckcag" là không hợp lệ.
Mã số Thuế: (*) Mã số thuế: Phải nhập mã số thực sự của doanh nghiệp đã đăng ký. VD:1603674284
Trong trường hợp bạn đã nhập chính xác mã số thuế nhưng hệ thống báo mã số thuế đã tồn tại. Bạn hãy liên hệ trực tiếp với ban quản trị để giải quyết sự trùng lặp này.
Giấy phép kinh doanh: (*) Giấy phép kinh doanh: Bạn hãy chụp ảnh giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách rõ ràng để ban quản trị có thể xem và duyệt cho tài khoản này. Sau đó chép ảnh đó vào máy tính và chọn tập tin ảnh đó để tải lên.
Chấp nhận các định dạng: *.jpg, *.png, *.gif
Tài khoản ngân hàng
Fax
Url Web
Vị trí doanh nghiệp trên Google Maps
vĩ độ: kinh độ :
Di chuyển bản đồ đến khu vực trụ sở doanh nghiệp của bạn. Click vào địa điểm để đánh dấu vị trí doanh nghiệp của bạn.
Thông tin người đại diện
Tên đầy đủ: (*) Bắt buộc phải nhập. Ví dụ: "Nguyễn Văn A"
Số CMND: (*) Bắt buộc phải nhập. Bạn phải nhập đúng Số CMND của người đại diện.
Ngày-tháng-năm sinh: (*) Nếu bạn không nhớ ngày hay tháng sinh, bạn có thể không chọn ngày hay tháng sinh nhưng bạn phải chọn năm sinh.
Chỗ ở hiện tại: (*) Hãy điền cụ thể và chi tiết chỗ ở hiện tại.
Số nhà (Đường nếu có), Tổ/Ấp/Khóm, Xã/Phường/Thị Trấn/Huyện, Tỉnh.
Ví dụ: "Số 17 Lê Lai; P. Mỹ Bình; TP. Long Xuyên"
Điện thoại: (*) Hãy điền đúng số điện thoại của người đại diện.
Tôi đồng ý với Điều khoản tham gia
Chat với Chúng Tôi