ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHUYÊN GIA TƯ VẤN
Thông tin đăng nhập
Bắt buộc phải nhập. Viết liền không dấu, không chứa khoảng cách.
Ví dụ: "nvtinh" hoặc "nguyenvana" (Phải ít nhất 6 ký tự)
Bắt buộc phải nhập. Để bảo mật bạn hãy nhập ký tự chữ kết hợp với số và ký tự đặc biệt. Ví dụ: "vana2014@2015" (Phải ít nhất 6 ký tự)
Bắt buộc phải nhập. Nhập lại đúng với mật khẩu vừa nhập ở trên.
Tải ảnh đại diện lên Cho phép upload file đuôi(jpg, gif, png), dung lượng file không vượt quá 2Mb.
Thông tin chuyên gia
Bắt buộc phải nhập.Ví dụ: "Nguyễn Văn A"
Nam.
Nữ.
Bắt buộc phải nhập. Email sẽ giúp người cần bạn tư vấn sẽ liên lạc với bạn.
Ví dụ: "nva@gmail.com"
Bắt buộc phải nhập. Với số điện thoại của bạn, người cần tư vấn có thể liên lạc với bạn một cách tiện lợi hơn. (Phải ít nhất 10 số)
Hãy điền cụ thể và chi tiết chỗ ở hiện tại.
Số nhà (Đường nếu có), Tổ/Ấp/Khóm, Xã/Phường/Thị Trấn/Huyện, Tỉnh.
Ví dụ: "Số 17 Lê Lai; P. Mỹ Bình; TP. Long Xuyên"
Hãy chọn tỉnh thành để biết bạn đang ở đâu.
Vui lòng chọn đúng ngày.
Ngoại ngữ mà bạn cho là mình có thể giao tiếp.
Ví dụ: "Tiếng Anh" hay "Tiếng Trung" ...
Lưu ý: Bạn hãy chọn đúng lĩnh vực của bạn. Vì mục này chỉ có thể chọn một lần.
Thông tin cơ quan công tác
Tên cơ quan hoặc công ty bạn đang làm.
Số điện thoại cơ quan mà bạn dùng.
Địa chỉ cơ quan hay công ty bạn.
Chức vụ hiện tại bạn đang làm.
Bộ phận bạn đang làm tại cơ quan.
Tôi đồng ý với Điều khoản tham gia
Chat với Chúng Tôi