Thông tin chuyên gia

- Họ Tên: Trương Thái Kha

- Năm sinh: 00/00/0000

- Giới tính: Nam

- Học hàm, học vị: kỹ sư

- Ngôn ngữ có thể giao tiếp: Việt Nam

- Lĩnh vực tư vấn: Chế biến thực phẩm - đồ uống

- Số năm kinh nghiệm: 11

- Email: truongthaikha@gmail.com

- Điện thoại: 0913877136

- Địa chỉ: 17 lê lai, mỹ bình, long xuyên

Thông tin đơn vị công tác

- Cơ quan công tác:

- Điện thoại cơ quan: 0763954306

- Địa chỉ cơ quan: 17 lê lai, mỹ bình, long xuyên

- Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

- Bộ phận: Phòng Giao dịch công nghệ

Công trình đã tham gia

Dự án Đánh giá trình độ công nghệ của 4 ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh An Giang

Chuyên gia cùng lĩnh vực Ngày tham gia Số dự án tham gia
  1. Trần Thị Xuân Lan
  2. 09/09/2016
  3. 0
Chat với Chúng Tôi