Thông tin chuyên gia

- Họ Tên: Trần Thị Xuân Lan

- Năm sinh: 18/05/1986

- Giới tính: Nữ

- Học hàm, học vị: Kỹ sư

- Ngôn ngữ có thể giao tiếp: Tiếng Anh

- Lĩnh vực tư vấn: Chế biến thực phẩm - đồ uống

- Số năm kinh nghiệm: 4

- Email: tranthixuanlan86@gmail.com

- Điện thoại: 01234591895

- Địa chỉ: Số 17, Lê Lai, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên

Thông tin đơn vị công tác

- Cơ quan công tác:

- Điện thoại cơ quan: 0763652553

- Địa chỉ cơ quan: Số 17, Lê Lai, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, T. An Giang

- Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

- Bộ phận: Trại Thực nghiệm KH&CN Châu Thành

Công trình đã tham gia
Đang cập nhật.
Chuyên gia cùng lĩnh vực Ngày tham gia Số dự án tham gia
  1. Trương Thái Kha
  2. 24/08/2016
  3. 0
Chat với Chúng Tôi